Wyjaśnienia 30 gramów – Belmondawg feat. StelYo!

Od wielu lat otrzymuję zapytania o treść modelowych wyjaśnień w związku z zatrzymaniem za posiadanie konsumenckich ilości marihuany. Czym jest ilość nieznaczna w rozumieniu organów wymiaru sprawiedliwości pisałem już tutaj i sytuacja nie zmieniła się istotnie od tamtego czasu. Aktualizując treść z 2019 roku dodałbym, że umorzenia kilku gramów zdarzają się nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych jednostkach sądów czy prokuratur oraz, że niekiedy prokurator umorzy ilość, która w innym sądzie nie zostałaby uznana za nieznaczną.

Kolejną przesłanką umożliwiającą zastosowanie art. 62a u.p.n. jest przeznaczenie suszu na własny użytek sprawcy. W praktyce oznacza to, że warto w wyjaśnieniach wskazać, że susz był przeznaczony na własny użytek zatrzymanego. W przypadku zatrzymania dwóch osób z suszem, należy wykluczyć podejrzenie, że zażywali marihuanę poprzez dzielenie się jednym skrętem. W takim przypadku najrozsądniej jest wyjaśnić, że każdy posiada na swój własny użytek i zażywa wyłącznie swój susz. W przypadku udzielenia przez zatrzymanego kodów dostępu do telefonu komórkowego (nie jest to obowiązkiem zatrzymanego), może dojść do jego oględzin, w szczególności w celu ustalenia “treści mogących mieć związek ze sprawą”. Oznacza to, że jest przeglądana treść wiadomości sms i wszelkich komunikatorów pod kątem ujawnienia np. dostawcy suszu. Jeżeli w toku oględzin zostaną ujawnione np. liczne zdjęcia suszu z dopiskiem “zapraszam” w wysłanych treściach, taka okoliczność może wykluczyć użytek własny i utrudnić lub uniemożliwić zastosowanie omawianego przepisu. Z tych powodów, po przyznaniu się do posiadania, warto dodać “odmawiam odpowiedzi na pytania“.

W zakresie użytku własnego znaczenie ma także miejsce zatrzymania i sposób przechowywania suszu. Inaczej jest traktowane ujawnienie 5 gramów w jednym opakowaniu w miejscu zamieszkania, a inaczej taka sama ilość podzielona w pięciu woreczkach na festiwalu muzycznym.

Jeżeli mamy do czynienia z używaniem niemedycznym, wskazanie, że jest się osobą uzależnioną, nadużywającą suszu, może prowadzić do zlecenia opinii psychiatrycznej w celu ustalenia poczytalności zatrzymanego (czy rozumiał co robi w chwili zatrzymania) oraz zebraniu informacji o używaniu substancji przez terapeutę uzależnień. W razie ustalenia, że zatrzymany jest osobą uzależniona, prokurator lub sąd mogą rozważyć zobowiązanie sprawcy do podjęcia terapii uzależnień, co utrudnia zastosowanie art. 62a, gdyż występuje szkodliwość w postaci uszczerbku na zdrowiu indywidualnym zatrzymanego. W takiej konfiguracji zatrzymany będzie mógł dążyć do złagodzenia odpowiedzialności karnej poprzez “dobrowolne” podjęcie terapii uzależnień (np. program Candis) lub dokonywanie wpłat na rzecz zapobiegania i zwalczania narkomanii (jest wiele ośrodków, jako Wolne Konopie polecamy ośrodek pana Zbigniewa Olchawy Pomocna Dłoń). Dodatkowo, zdarzały się w przeszłości sytuacje, w których po zakończeniu postępowania karnego, w związku z ustaleniem, że zatrzymany ma być uzależniony do marihuany, prokurator kierował do właściwego wydziału ruchu drogowego pismo, w którym zwracał się o weryfikację, czy zatrzymany winien posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdu, wszczynając postępowanie administracyjne w tym zakresie. Z tych też powodów, o ile zatrzymany nie jest wewnętrznie przekonany o szkodliwym używaniu marihuany i gotowy na podjęcie terapii, nie warto udawać taką osobę, w celu złagodzenia odpowiedzialności karnej. Warto dodać, że 95% opinii terapeutów uzależnień wskazuje albo na używanie szkodliwe albo na uzależnienie, niezależnie od tego co wskaże i opowie zatrzymany.

Jeżeli zatrzymany w swoim wewnętrznym przekonaniu, w wyniku obserwacji i analizy swojego używania dojdzie do wniosku, że z przyjmowanie kannabinoidów powoduje korzyści dla jego codziennego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych, warto rozważyć zalegalizowanie swojego leczenia poprzez udanie się do jednej z tzw. klinik konopnych, zrzeszających lekarzy specjalizujących się w leczeniu marihuaną. Zazwyczaj taka sytuacja wiąże się to z używaniem w godzinach wieczornych, w celu redukcji stresu, napięcia wynikającego z wykonywanej pracy, zastąpienia używania alkoholu, ułatwienia czy wręcz umożliwienia zasypiania, ustąpienia gonitwy myśli itd. Uzewnętrznienie tych informacji w protokole wyjaśnień umożliwi dokonanie ustaleń, że nie mamy do czynienia z osobą uzależnioną, lecz przyjmującą marihuanę w sposób świadomy i celowy. Nie sposób jest bowiem mówić o narkomanii, czyli o używaniu wywołującym szkodliwość na zdrowiu, które ma zwalczać ta ustawa, skoro zażywanie marihuany w tym przypadku generuje korzyści dla zdrowia indywidualnego zatrzymanego.

Konkluzją powyższych informacji może być wniosek zatrzymanego o umorzenie postępowania, który można złożyć ustnie, podczas dyktowania protokołu, poprzez użycie formuły “wnoszę o umorzenie postępowania na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii“.

Zamieszczam kilka postanowień o umorzeniu, na które można powołać się przy pisemnym wniosku o umorzenie, lub przesłać ich wydruki do własnej sprawy, jako przykłady prawidłowego zastosowania art. 62a:

  1. SR w Białymstoku 5,9 grama brutto
  2. PR Warszawa Ursynów 4,85 grama netto
  3. SR dla Warszawy Woli 4,84 grama netto
  4. SR dla Warszawy Śródmieścia 4,58 grama marihuany i 0,31 grama amfetaminy, pomimo uprzedniej karalności
  5. PR w Pucku 4,14 grama netto
  6. SO w Poznaniu 3,75 grama netto
  7. PR Warszawa Żoliborz 3,5 grama netto
  8. PR W Grodzisku Mazowieckim 3,5 grama netto
  9. SO w Zamościu 2,71 grama netto

W celu ułatwienia zapamiętania niezbędnej treści wyjaśnień, zwróciłem się do Belmondawg o ich przefiltrowanie przez swój mózg i stworzenie utworu, oto wynik naszej pracy:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s