O Autorze

Nazywam się Stelios Alewras. Jestem adwokatem specjalizującym się w sprawach narkotykowych, w szczególności:

  1. o posiadanie, udzielanie, uprawę, wytwarzanie, przywóz, wywóz, przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawę, wprowadzanie do obrotu środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  2. o prowadzenie pojazdu w związku z ujawnieniem THC we krwi (prowadzenie pod wpływem/po użyciu),
  3. doradztwem dla podmiotów zajmujących się uprawą, przetwarzaniem, skupem i dystrybucją konopi włóknistych na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa (m.in. przepisy regulacyjne ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, prawo żywnościowe, kosmetyczne, wyrobów tytoniowych i powiązanych).

Współpracuję ze stowarzyszeniem na rzecz racjonalnej i efektywnej polityki narkotykowej Wolne Konopie.