O Autorze

Adwokat specjalizujący się w sprawach narkotykowych i aktywista prolegalizacyjny.

Jest członkiem założycielem stowarzyszenia Wolne Konopie, działającym na rzecz racjonalnej i efektywnej polityki narkotykowej oraz ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Legalizacji Marihuany Sejmu RP IX kadencji.

Obrońca w sprawach dotyczących medycznej marihuany, przekonuje sądy i prokuratury o braku szkodliwości społecznej czynu zabronionego, w razie medycznej konieczności posiadania i uprawy konopi lub ich przetworzenia na przyswajalne przez chorego lekarstwo (np. olej lub nalewka).

Jest jednym z pionierów rozwijającej się gałęzi prawa konopnego, w związku z coraz szerszym zastosowaniem konopi w branży spożywczej, kosmetycznej, wyrobów ziołowych do palenia, farmaceutycznej i przemysłowej.

Jego misją jest przeniesienie konopi z prawa karnego do sfery administracyjnoprawnej oraz upowszechnienie wiedzy w sądach i innych organach państwa o trudnym do przecenienia, terapeutycznym potencjale psychodelików.