O Autorze

Nazywam się Stelios Alewras. Jestem adwokatem specjalizującym się w sprawach narkotykowych, w szczególności:

  1. o posiadanie, udzielanie, uprawę, wytwarzanie, przywóz, wywóz, przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawę, wprowadzanie do obrotu środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  2. o prowadzenie pojazdu w stanie pod wpływem lub po użyciu substancji psychoaktywnych
  3. doradztwem dla podmiotów zajmujących się uprawą i skupem konopi włóknistych (przepisy regulacyjne ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. 

Współpracuję ze stowarzyszeniem na rzecz racjonalnej i efektywnej polityki narkotykowej Wolne Konopie.