THC we krwi kierowcy – badania, przykłady orzeczeń polskich sądów karnych, wnioski i postulaty

Celem niniejszego wpisu jest przedstawienie (i) aktualnego stanu wiedzy naukowej co do wpływu THC na zdolność prowadzenia pojazdów (ii) wyników prezentowania tej wiedzy polskim sądom karnym oraz (iii) wniosków i postulatów.

Biegli sądowi, mający dostarczyć sądom fachowej wiedzy w zakresie wpływu THC na zdolność prowadzenia pojazdów, pomimo ukazywania się nowych publikacji wskazujących na brak korelacji pomiędzy stężeniem THC we krwi kierowcy, a stopniem upośledzenia zdolności prowadzenia pojazdów, nadal opierają wnioski opinii wydawanych dla polskich sądów w sprawach karnych na tajemniczej “Konferencji Toksykologów Sądowych z 2012”, podczas której dla THC, w niewytłumaczalny sposób, wyznaczono próg stężenia 2,5 ng/ml mający świadczyć, że kierowca jest pod wpływem tej substancji (pisałem o tym szerzej tutaj).

Read More »

Badania mają znaczenie

Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany zaproponował wprowadzenie limitów stężeń THC we krwi kierowców pozwalających na ustalenie wykroczenia prowadzenia w stanie po użyciu (2 ng/ml) i przestępstwa prowadzenia pod wpływem (5 ng/ml).

Powyższy postulat opiera się na błędnym założeniu, że THC we krwi kierowcy może służyć ustaleniu stopnia upośledzenia zdolności prowadzenia pojazdów. Jak wynika z literatury naukowej (pisałem o tym na blogu rok temu tutajstężanie THC we krwi kierowcy nie jest jednoznacznie związane z poziomem zaburzeń, nie więc właściwą miarą stopnia upośledzenia zdolności prowadzenia. Innymi słowy, może okazać się, że osoba mająca we krwi 2 ng/ml ma zaburzone zdolności prowadzenia, podczas gdy inna osoba przy stężeniu np. 12 ng/ml  takich zaburzeń nie ma – jest to kwesta bardzo indywidualna, zależna od okoliczności dotyczących kierowcy, jak np. częstotliwość zażywania konopi, szybkość metabolizmu THC przez organizm, naturalnych zdolności prowadzenia itd. Dla przykładu, dwa zanonimizowane wyroki sądów, gdzie przy stężeniach 11,7 ng/ml i 6,2 ng/ml sądy uznawały, że mamy do czynienia z wykroczeniem, pomimo wyższego niż proponowany przez zespół stężenia. 

Read More »

Nie stężenie ma znaczenie – przegląd dorobku naukowego toksykologów i orzecznictwa

Wierzę, że informacje zawarte w niniejszym wpisie mogą okazać się inspiracją dla dziennikarzy, polityków, prawników, organów ścigania, pacjentów medycznej marihuany do działania na rzecz wspólnej nam wszystkim sprawy, jaką jest dobro polskiego wymiaru sprawiedliwości, rozumiane przede wszystkim przez pryzmat zaufania obywateli do sądów. Obywatele winni ufać, że w razie ich weryfikacji pod kątem prowadzenia pod wpływem THC, ich sprawa zostania przeanalizowana z odpowiednim poziomem wnikliwości, nie pomijając ogólnodostępnej wiedzy toksykologicznej.

Read More »