Prokuratura zwraca pacjentowi z tetraplegią marihuanę apteczną wymieszaną z “suszem CBD”

Postanowieniem z 30.11.2022 prokurator Prokuratury Rejonowej w Opocznie Agnieszka Kopera-Drużdż umorzyła postępowanie przeciwko panu Sylwestrowi, podejrzanemu o posiadanie wbrew przepisom ustawy znacznej ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 76,66 grama netto, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 u.p.n., na podstawie art. 322 § 1 k.k. wobec braku faktycznych podstaw do wniesienia aktu oskarżenia.

Pan Sylwester nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że cierpi na tetraplegię, czyli czterokończynowe porażenie po urazie kręgosłupa i wymaga leczenia marihuaną, tj. zielem konopi innych niż włókniste w rozumieniu art. 4 pkt 37 u.p.n., na dowód czego przedłożył zaświadczenie lekarskie. W złożonych wyjaśnieniach pan Sylwester szczegółowo wyjaśnił zalety leczenia się marihuaną w porównaniu do konwencjonalnych leków przeciwspastycznych, przeciwbólowych i przeciwzapalnych, co w największym uproszczeniu można sprowadzić do stwierdzenia, że przy tamtym leczeniu czuł się źle, a przy leczeniu marihuaną czuje się dobrze.

Oprócz dowodów realizacji recept na marihuanę apteczną, pan Sylwester przedstawił dowody zakupu suszu konopi włóknistych, zwanego potocznie “suszem CBD”. Jak wynika z uzasadnienia postanowienia:

“Biorąc pod uwagę treść wyjaśnień podejrzanego oraz załączone przez niego dokumenty, nie można z całą pewnością wykluczyć wersji prezentowanej przez podejrzanego, iż zmieszał on legalny susz z zakupioną wcześniej marihuaną, tym bardziej, iż jak wynika z opinii biegłego wartość procentowa THC w badanych próbkach waha się od 6 do 17%”.

Postanowienie jest prawomocne. W marcu 2023 roku funkcjonariusze KPP w Opocznie zwrócili panu Sylwestrowi całość zabezpieczonego suszu informując, że jest to pierwszy raz w ich życiu, żeby jako funkcjonariusze Policji oddawali marihuanę.

Sprawę prowadziłem wspólnie z aplikantem radcowskim Bartoszem Kłysem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s